GPB dNTP Mix 10mM each 1ml

  • Kod: BMGPB0003-1

GPB dNTP Mix 10mM each
jest mieszaniną o równym stężeniu (10 mM) każdego z nukleotydów: dATP, dCTP, dGTP, dTTP w buforze o pH 7.5.  Nukleotydy są oczyszczane metodą HPLC co gwarantuje czystość powyżej 99%. To gotowa mieszanina do amplifikacji DNA metodą PCR. Brak egzodeoksyrybonukleaz i rybonukleaz jest potwierdzony przeprowadzonym testem jakości. Stabilność i jakość dNTP potwierdzono reakcją PCR.

Zastostowanie: 
Do bezpośredniego użycia w standardowej  reakcji PCR (również tzw. long PCR), RT-PCR, syntezy cDNA, wydłużania starterów, sekwencjonowania i znakowania DNA.

Przechowywanie:
Nukleotydy należy przechowywać w temperaturze -20°C. Należy unikać wielokrotnego rozmrażania i zamrażania.

Opakowanie: 1ml
Co-Producent:
GenoPlast Biochemicals