Renozol RNA (RNA Isolation Reagent) 50ml

  • Kod: BMGPB1100-1

RENOZOL RNA jest odczynnikiem gotowym do użycia służącym do izolacji całkowitego RNA z komórek i tkanek. Jest to roztwór mono - fazowy fenolu i izotiocyjanianu guanidyny,  będący ulepszeniem metody izolacji RNA jednoetapowej opracowanej przez Chomczyńskiego i Sacchi . Podczas homogenizacji lub lizy, GENOZOL RNA zachowuje integralności RNA, podczas rozbijania komórek oraz składników komórkowych.

Całkowite RNA izolowane przy zastosowaniu  RENOZOL RNA jest wolne od białka i zanieczyszczeń DNA.
Otrzymany produkt może być wykorzystane m.in. do analizy Northern blot , hybrydyzacji dot blot , in vitro, klonowania molekularnego .


Co-Producent: GenoPlast Biochemicals