GPB Gold View (with glycerol) 1ml

  • Kod: BMGPB1012
GPB Gold View (z glicerolem) 1ml
Środek do wybarwiania żeli.

Gold View służy do detekcji jedno i dwu niciowego DNA oraz RNA w żelu agarozowym. Jest to nowy bezpieczny barwnik kwasów nukleinowych, który skutecznie zastępuje kancerogenny bromek etydyny. Po związaniu z dsDNA emituje zielone światło, a po związaniu z ssDNA i RNA emituje światło czerwone. Posiada dwa szczyty ekscytacji  290 nm oraz 490 nm.

Niewątpliwą zaletą Gold View jest fakt, że jest on równie czuły jak bromek etydyny lecz niekancerogenny.

Gold View w świetle widzialnym umożliwia wizualizację DNA (> 50ng) w żelu agarozowym. Eliminuje to potrzebę ekspozycji na promieniowanie UV, które może  uszkodzić DNA. Dzięki uzyskaniu nienaruszonych fragmentów DNA wzrasta skuteczność  transformacji, klonowania i transkrypcji DNA.


Co-Producent: GenoPlast Biochemicals