GPB3000bp DNA Ladder 100 aplikacji

  • Kod: BMGPB3000-1

GPB 3000bp DNA Ladder jest idealnym rozwiązaniem dla określania wielkości produktów PCR w przedziale od 100-3000pz.

Drabinka składa się z czternastu fragmentów DNA od 100-3000pz.
Fragment 500pz oraz 1200pz jest wyraźniej zaznaczony.
Wszystkie fragmenty są tępo zakończone.

Marker jest gotowy do użycia.
Zawiera bufor obciążający oraz barwnik umożliwiający śledzenie DNA w żelu agarozowym podczas elektroforezy. Zalecamy nakładać 2-5μl markera na każdy dołek.

Stężenie: 0,17 µg/ µl (100 aplikacji)
Ilość: 300µl
Przechowywanie: marker jest stabilny w temperaturze pokojowej nawet przez rok,
                               jednak zalecamy jego przechowywanie w temp. 4°C;
                               przy dłuższym przechowywaniu (> 30 dni) - w temperaturze -20 ° C
 
Długość fragmentów DNA:
100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000, 1200,1500,2000,3000 pz.


Co-Producent: GenoPlast Biochemicals

GPB 3000bp DNA Ladder jest idealnym rozwiązaniem dla określania wielkości produktów PCR w przedziale od 100-3000pz.

Drabinka składa się z czternastu fragmentów DNA od 100-3000pz.
Fragment 500pz oraz 1200pz jest wyraźniej zaznaczony.
Wszystkie fragmenty są tępo zakończone.

Marker jest gotowy do użycia.
Zawiera bufor obciążający oraz barwnik umożliwiający śledzenie DNA w żelu agarozowym podczas elektroforezy. Zalecamy nakładać 2-5μl markera na każdy dołek.

Stężenie: 0,17 µg/ µl (100 aplikacji)
Ilość: 300µl
Przechowywanie: marker jest stabilny w temperaturze pokojowej nawet przez rok,
                               jednak zalecamy jego przechowywanie w temp. 4°C;
                               przy dłuższym przechowywaniu (> 30 dni) - w temperaturze -20 ° C
 
Długość fragmentów DNA:
100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000, 1200,1500,2000,3000 pz.


Co-Producent: GenoPlast Biochemicals