Zestaw do izolacji DNA z tkanek/Tissue Genomic Extraction Mini Kit (with Proteinase K ) /- 300 aplikacji

  • Kod: BMGPB0047-2A
  • Producent: GenoPlast Biochemicals


Zestaw do izolacji DNA genomowego Tissue Genomic GPB Extraction Mini Kit to doskonałe narzędzie oferujące szybką i ekonomiczną metodę oczyszczania całkowitego DNA z kilku rodzajów tkanek zwierzęcych. Dla próbek pochodzących z bakterii, tkanek stałych, drożdży oraz innych uznawanych za próbki ciężkie opracowano specjalne zmodyfikowane protokoły.

W metodzie tej za pomocą proteinazy K i chaotropowych soli dochodzi do lizy komórki i degradacji białek, a następnie uwolnione DNA wiąże membrana na bazie krzemionki, DNA jest obmywane alkoholem zawartym w Wash Buffer. Następnie oczyszczone DNA jest wymywane buforem o niskiej zawartości soli bądź ddH2O.

Zawiera Proteinazę K

Czas doświadczenia: około 1 godziny (czas lizy zależy od rodzaju tkanki)
Wydajność:
do 50 µg DNA
Wielkość: 300 izolacji

Producent: GenoPlast Biochemicals